پردیس بنت الهدی صدر رشت

ثبت سیستماتیک دروس در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه

به اطلاع می رساند؛ کلیه مشخصات واحدهای درسی و مشخصات اساتید و دانشجومعلمان به صورت سیستماتیک بعد از اتمام بازه زمانی ثبت نام با تاخیر به سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه (LMS) منتقل خواهد شد و اساتید محترم می توانند نسبت به بارگذاری مطالب درسی خود اعم از منابع، تکالیف، مباحثه، کوئیز و غیر آن را اقدام نمایند.

لازم به ذکر است همه درس ها مجهز به امکان کلاس زنده هستند که بر اساس تقویم هفتگی درس در سامانه گلستان، فعال می شود.

 

در صورت بروز هرگونه مشکل با کارشناسان پشتیبانی فنی و آموزشی پردیس/مرکز خود مطرح و رفع نمایید.


نظرات کاربران