پردیس بنت الهدی صدر رشت

شیوه نامه برگزاری پنجمین جشنواره پژوهش های دانشجویی (پویش)

به اطلاع میرساند دانشجویان متقاضی شرکت در جشنواره پویش، پس از مطالعه دقیق شیوه نامه جشنواره، ضمن تکمیل گزارش نامه و جداول مربوطه، مستندات مربوط به هر بند را نیز در یک پوشه کاور دار به ترتیب شماره قرار داده و همچنین CD اسکن این مدارک را به کارشناس مسئول پژوهش مربوطه سرکار خانم مریم میرزاجانی  (شماره تماس جهت  هماهنگی 09112373887 و  یا 33851647) ارائه نمایند.

تاریخ ارسال مدارک تا 17 آبان 1399 می باشد.


نظرات کاربران