پردیس بنت الهدی صدر رشت

جشنواره ملی پژوهش و فناوری

 

با سلام و احترام .

 

مخاطبان : اعضاء محترم (هیات علمی رسمی و پیمانی- مدرسان موظف - مامورین آموزشی -غیر هیات علمی و دانشجویان )

 

توجه : با توجه به محدودیت زمانی بخشنامه مستندات تا 990807 به پردیس برادران تحویل گردد. جهت دریافت فایل راهنما و فرم های لازم به فایل پیوست مراجعه فرمایید.

 

 


نظرات کاربران