پردیس بنت الهدی صدر رشت

درخشش دانشجومعلمان پردیس شهید بنت الهدی صدر رشت در مرحله کشوری جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان

درخشش دانشجومعلمان پردیس شهید بنت الهدی صدر رشت در مرحله کشوری جشنواره قرآن و عترت دانشگاه فرهنگیان
معصومه امیدی رتبه دوم( سبک زندگی اسلامی)
 مهتاب باباخانزاده رتبه سوم(پرسمان معارفی)
فاطمه راسخ محمدی پور رتبه اول (حفظ کل قرآن کریم )
 سارا قلی زاده رتبه سوم (حفظ ۲۰ جزء قرآن کریم)
فاطمه زادفلاح رتبه پنجم (حفظ ۵ جزء قرآن کریم)
فائزه زارعی نژاد رتبه سوم   (عکاسی)
فاطمه نصری رتبه اول(قصه گویی)
ضمن تبریک به دانشجویان عزیز موفقیت روز افزونتان را از درگاه ایزد منان آرزومندیم


نظرات کاربران