پردیس بنت الهدی صدر رشت

نتیجه مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته بسیج اساتید

نتیجه مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته بسیج اساتید با عنوان "امریکا شناسی " در پردیس بنت الهدی صدر توسط بسیج  اساتید برگزار شد .در این مسابقه پس از بررسی پرسشنامه های رسیده از متن کتاب نفرات  برگزیده به شرح ذیل با قرعه کشی انتخاب شدند.

1-دکتر مسلمی پور

2-صغری پوریوسفی

3-معصومه حقی


نظرات کاربران