پردیس بنت الهدی صدر رشت

آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه

معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد: با توجه به نامه شماره 411/11371/50000 مورخ 09/08/13954 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛  ثبت نام دانشجوی نمونه در دانشگاه های کشور در حال انجام است.

 معاونت دانشجویی دانشگاه فرهنگیان افزود: با توجه به زمان محدود ثبت نام(تا 25 آبان 1395) برای دانشجویان، ضروری است ضمن مطالعه آیین نامه پیوست، نسبت به راهنمایی و مشارکت دانشجویان نمونه مشمول آیین نامه، از طریق ثبت نام در سایت www.nemooneh.saog.ir   اقدام لازم به عمل آید.


نظرات کاربران