پردیس بنت الهدی صدر رشت

دستورالعمل سی امین جشنواره فرهنگی دانشگاه فرهنگیان
همراه با فایل منابع آزمون کتبی

دانشجومعلمان برای شرکت در این دوره از جشنواره می توانندضمن مطالعه فایل پیوست  ازروز یکشنبه 8/10/1398با مراجعه به سامانه جامع فرهنگی ( هدف) به آدرس  hadaf.cfu.ac.ir نسبت به  ثبت‌نام اقدام نمایند. 

تذکر:منابع آزمون کتبی  در فایل پیوست موجود است.


نظرات کاربران