پردیس بنت الهدی صدر رشت

همایش استانی

به اطلاع کلیه علاقمندان می رساند همایش استانی آسیب شناسی تربیت اسلامی در نظام آموزش و پرورش در اسفند ماه سال جاری در پردیس شهید بنت الهدی صدر رشت برگزار می شود.

محورهای همایش :

شناسایی چالشهای نظری در ساحت تربیت اسلامی

شناسایی چالشهای برنامه درسی در ساحت تربیت اسلامی

شناسایی چالشهای روان شناختی در ساحت تربیت اسلامی

شناسایی چالشهای تکنولوزیکی در ساحت تربیت اسلامی

آسیب شناسی اصول و روشهای تربیت اسلامی در نظام آموزش و پرورش

پژوهشگران محترم لطفا مقالات خود را به نشانی زیر ارسال نمایید.

bsr.rasht1396@gmail.com

مهلت ارسال مقالات: 96/10/30

زمان همایش :96/12/13

شرایط تدوین و ارسال مقالات

 • مقالات در دوسطح علمی – پژوهشی و علمی – مروری پذیرفته می شوند.

 • مقالات باید حاصل پژوهش و تجربیات نویسندگان و دارای اصالت و ایده تازه باشند.

 • مقالات باید دارای ساختار علمی بوده  و نباید قبلا در همایشهای دیگر و یا مجلات علمی داخلی و خارجی ارائه و یا چاپ شده  باشند.

 • کمیته علمی همایش ، حق هرگونه اصلاح در ساختار و ویراستاری مقالات دریافتی را برای خود قائل است.

 • مسئولیت محتوای مقاله و دفاع از آن بر عهده نویسندگان است.

 • فایل مقالات تحت برنامه word   و با فونت Bنازنین باشد.

 • محتوای مقاله در مقالات علمی – پژوهشی ، شامل عنوان ، مشخصات نویسندگان ، چکیده ( حداکثر 150کلمه با 5 واژه کلیدی ) ، مقدمه ، طرح مساله ، روش ، یافته ها ، بحث و نتیجه گیری و فهرست منابع براساس الگوی APAمی باشد در مقالات علمی – ترویجی نیز محتوای مقاله ها در برگیرنده عنوان ، مشخصات نویسندگان ، چکیده (حداکثر 200کلمه با 5واژه کلیدی ) مقدمه  ، طرح مباحث اصلی ، بحث و نتیجه نتیجه گیری و فهرست منابع بر اساس الگوی APAخواهد بود.

 • مقاله حداکثر در 20صفحه A4و5000کلمه باشد.

 • کمیته علمی همایش در قبول ، رد و اصلاح و ویرایش مقاله های دریافتی آزاد است.

 • پذیرش مقاله مشروط به رعایت نکات ، شرایط تدوین و ارسال مقالات و پذیرش نهایی و ارائه و چاپ آن مشروط به تایید داوران مقاله و نظر کمیته علمی است .

 • در هر صورت نتیجه به نویسنده اعلام می شود.

 


نظرات کاربران