پردیس بنت الهدی صدر رشت

ارتباط با مدیریت امور پردیسهای استان گیلان

جهت ارتباط با مدیریت امور پردیسهای استان گیلان، جناب آقای دکتر احدزاده می توانید از آدرس ایمیل زیر استفاده نمایید.

ایمیل :   s.ahadzadeh@cfu.ac.ir


نظرات کاربران